Handennetwerk - Fysio Schagen

Netwerk Handtherapie Noord-West

 

Het Netwerk Handtherapie Noord-West is een regionaal samenwerkingsverband tussen een aantal eerstelijns handtherapeuten. Handtherapeuten zijn ergo- of fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in het behandelen van patiënten met hand- of pols-aandoeningen.

Een verdieping in kennis en kunde rondom handletsels en korte lijnen met verwijzers en behandelaars in de 2de lijn kenmerken het netwerk.

Alle verwijzers kunnen terugvallen op deze groep behandelaars als het gaat om patiënten met klachten aan de hand of pols.

Meer informatie over het handennetwerk Noord-West: www.handennetwerknoordwest.nl