Ergotherapie Noord-Holland

Bij Ergotherapie Noord-Holland helpen we mensen die door ziekte of handicap (tijdelijk) beperkter zijn geraakt hun dagelijkse handelingen weer mogelijk te maken. Dit kunnen simpele handelingen zijn als koken en aankleden, maar ook meer complexe handelingen zoals fietsen en organiseren in het revalidatieproces na een ongeluk.

https://www.ergotherapienoordholland.nl/

 info@ergotherapienoordholland.nl