Netwerk Orthopedie

Netwerk-Orthopedie

               

Netwerk Orthopedie is een samenwerkingsverband van de orthopedisch chirurgen van de Noordwest Ziekenhuisgroep en een aantal eerstelijns fysiotherapiepraktijken in de regio Noord Kennemerland, globaal van Heemskerk tot Schagen.

Kennis en kunde delen

Het netwerk heeft als doelstelling de behandeling van de totale heupprothese, knieprothese en voorste kruisband reconstructie te optimaliseren. De betrokken zorgverleners (huisarts, orthopedisch chirurg en fysiotherapeut) beseffen steeds meer dat een zo goed mogelijk resultaat van de operatie en nabehandeling alleen maar bereikt kan worden als er in een team wordt samengewerkt. Dat betekent goede afspraken, met elkaar overleggen, werken volgens vastgestelde behandelplannen en kennis en kunde delen. Maar ook met elkaar kijken wat er fout gaat en waar het beter kan. Misschien wel het belangrijkste aspect is u goed te informeren over wat u kunt verwachten. Veel informatie hierover kunt u al nalezen op deze site.

Ons uiteindelijke doel is er voor te zorgen dat u als patiënt tevreden bent over het resultaat en over de wijze waarop dit resultaat bereikt is. Wij vragen u daarom ons te informeren over uw bevindingen en uw ervaringen met ons te delen. Dit doen we veelal met een aantal vragenlijsten en gestandaardiseerde metingen.

Kernpunten van het samenwerkingsverband

  • Protocolleren fysiotherapeutische zorg in een zorgplan pre- en post operatief volgens laatste wetenschappelijke inzichten
  • Uniforme meetinstrumenten en vragenlijsten
  • Uniforme informatie verstrekking aan patiënten
  • Intensieve samenwerking specialisten en fysiotherapeuten
  • Scholing ter verbetering van de kwaliteit van het netwerk en om deze te waarborgen
  • Uitwisseling van ervaring en kennis
  • Verzamelen meetgegevens met als doel de kwaliteit van het netwerk te meten en te verbeteren

Voor meer informatie: http://netwerk-orthopedie.nl