download (19)

De kwaliteit van Fysio Schagen

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) in het leven geroepen. Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakinhoudelijk overleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het KRF of SKF inschrijven.

Er zijn voor de specialisaties ook deelregisters.

Alle fysiotherapeuten in deze praktijk zijn ingeschreven in het BIG-register en staan geregistreerd in het KRF of het SKF.