Tarieven - Fysio Schagen

Tarieven fysiotherapie

Fysiotherapie & Manuele Therapie Schagen heeft met alle zorgverzekeraars een contract (gecontracteerde zorg).

Dat betekent dat er prijsafspraken en overeengekomen kwaliteitseisen zijn met zorgverzekeraars . Het bedrag voor een zitting is per verzekeraar verschillend en lager dan de prijzen voor niet gecontracteerde zorg.

Voor niet gecontracteerde fysiotherapeutische zorg gelden de vrije tarieven. Deze tarieven worden gehanteerd indien:

• u geen aanvullende verzekering heeft
• u een restitutiepolis heeft
• uw budget overschreden is

Fysiotherapie bevindt zich op de “vrije markt”. Praktijken kunnen kiezen om wel of niet contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Onze praktijk kiest ervoor om zoveel mogelijk zorgverzekeraars te contracteren. De tarieven die in rekening worden gebracht zijn per verzekeraar verschillend.

De tarieven voor 2022

De tarieven voor de niet gecontracteerde fysiotherapeutische zorg zijn:

 Fysiotherapie reguliere zitting  € 39,00
 Manuele therapie  € 55,00
 Oedeem therapie  € 55,00
 Intake/onderzoek inclusief  screening   € 62,00
 Intake/onderzoek na verwijzing  € 58,00
 Toeslag behandeling aan huis  € 19,00
 Inrichtingstoeslag  €   9,50
 Lange zitting fysiotherapie  € 68,75
 Fysiotherapeutisch consult, met rapportage  € 74,50
 Niet nagekomen afspraak  100% van de geplande verrichting