Tarieven fysiotherapie

Fysiotherapie & Manuele Therapie Schagen heeft met alle zorgverzekeraars een contract (gecontracteerde zorg).

Dat betekent dat er prijsafspraken en overeengekomen kwaliteitseisen zijn met zorgverzekeraars . Het bedrag voor een zitting is per verzekeraar verschillend en lager dan de prijzen voor niet gecontracteerde zorg.

Voor niet gecontracteerde fysiotherapeutische zorg gelden de vrije tarieven. Deze tarieven worden gehanteerd indien:

• u geen aanvullende verzekering heeft
• u een restitutiepolis heeft
• uw budget overschreden is

Fysiotherapie bevindt zich op de “vrije markt”. Praktijken kunnen kiezen om wel of niet contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Onze praktijk kiest ervoor om zoveel mogelijk zorgverzekeraars te contracteren. De tarieven die in rekening worden gebracht zijn per verzekeraar verschillend.

De tarieven voor 2024

De tarieven voor de niet gecontracteerde fysiotherapeutische zorg zijn:

  Zitting in praktijk € 42,00
 Zitting manuele therapie € 59,00
 Intake en onderzoek na verwijzing € 61,00
 Screening, intake en onderzoek € 64,00
 Eenmalig consult + rapportage € 88,50
 Zitting aan huis € 64,00
 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 42,00
 Niet nagekomen afspraak manuele therapie € 59,00