Schoudernetwerk Noord Holland Noord

Kennis en kunde binnen de fysiotherapie neemt toe. Van oorsprong was de fysiotherapeut een generalist van het houding- en bewegingsapparaat. Echter de hoeveelheid kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om het vak goed uit te voeren, nemen zo enorm toe waardoor het haast onmogelijk is om alle aandoeningen bij te houden. Om die reden is er een ontwikkeling gaande waarbij fysiotherapeuten zich specialiseren, bijvoorbeeld in de schouder.

Schoudernetwerk Noord-Holland-Noord draagt bij aan het ontwikkelen van de fysiotherapeut als schouderspecialist. Ze stimuleert het verbeteren van de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen en  versterkt de positie van de fysiotherapie in de ketenzorg. In het netwerk scholen fysiotherapeuten elkaar, ze zoeken vakinhoudelijk afstemming en treden in contact met andere professionals in de ‘schouder’zorg, zoals met orthopedisch chirurgen en revalidatieartsen.

Schoudernetwerk NHN is aangesloten bij bij het landelijke schoudernetwerk: Schoudernetwerk Nederland (SNN)  https://www.schoudernetwerk.nl

Binnen deze praktijk neemt Henk Nieboer deel aan het schoudernetwerk Noord Holland Noord. Tot 2018 was hij  ook voorzitter van dit schoudernetwerk.

Website Schoudernetwerk Noord Holland Noord:  https://www.snnhn.nl/